Open Jongeren Centrum Abcoude is een non-profit vereniging maar huurt haar locatie van De Gemeente en heeft onkosten voor het onderhoud, gas, water, elektra, activiteiten voor jongeren en wij hebben middelen nodig om Tumult gedeeltelijk en gefaseerd te gaan ontwikkelen als jongerencentrum en buurthuis geschoeid op een audio-visuele leest (computers, draaitafels, producer software, verlichting, beamers, videoschermen, instrumenten, video studio, vlog apparatuur, etc.). Leden van Tumult kunnen na de verbouwing (verwachting april 2022) gebruik maken van onze locatie tegen een vergoeding. Reserveringen kunt u aanvragen via Info@Tumult.Rocks

De Grote Zaal beschikt na de oplevering over een goede geluidsinstallatie, professionele verlichting en een goed functionerende bar. Er zijn geen ramen in de Grote Zaal dus er is geen daglicht.

De Kleine Zaal is geschikt voor evenementen die minder geluid produceren en kan ook overdag worden gebruikt voor muzieklessen, vergaderingen en workshops.

Wij hebben huisregels en zijn gebonden aan openingstijden, regels rond onze para-comerciele horecavergunning, wettelijke regels over geluidsoverlast, afspraken met de gemeente over toezicht (na 20:00u ingang Kerkplein niet gebruiken, meer dan 50 man na 22:00u vergt stelselmatig toezicht buiten) en vooral dienen wij rekening te houden met onze omwonenden. Er wordt uiteraard geen alcohol verstrekt aan jongeren onder 18 jaar, er mag uiteraard niet binnen worden gerookt en wij hebben een zero-tolerance beleid. De gebruikers van onze ruimten zijn zelf verantwoordelijk voor toezicht, het opruimen en het schoonmaken. Eventueel kunnen we volwassen vrijwilligers bereid vinden om toezicht te houden. Met betrekking tot het aantal ontheffingen dat we kunnen aanvragen zijn onderstaande afspraken in de huurovereenkomst vastgelegd:

.

Verhuurder zal Huurder niet meer dan zeventien keer per kalenderjaar ontheffing verlenen van de sluitingstijd volgens de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2020 dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling, onderverdeeld naar de volgende activiteiten:

a.    maximaal 4 keer per jaar op vrijdagavond tot 1:30 uur voor activiteiten gericht op jongeren tot 18 jaar;

b.    maximaal 4 keer per jaar tot 4:00 uur voor activiteiten gericht op jongeren vanaf 18 jaar;

c.    maximaal 4 keer per jaar voor benefietfeesten gericht op ouderen ten behoeve van de exploitatie van het gehuurde;

d.    maximaal 5 keer per jaar voor bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals besloten feesten).

Hebt u interesse om onze ruimtes te gebruiken neem dan contact op via Info@Tumult.Rocks

%d bloggers liken dit: